Menu Zamknij

Projekt „Innowacyjny biznes” (I) został rozliczony i zamknięty

dotacje województwo łódzkie

 

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zaakceptował wniosek końcowy w projekcie „Innowacyjny biznes”, tym samym zamykając finalnie projekt.

Beneficjentów pomocy informujemy, że weksle, będące zabezpieczeniem ich umów będą wydawane w drugiej połowie stycznia 2022 roku.

W projekcie osiągnięto wszystkie wskaźniki w minimum 100% (w tym wskaźniki finansowe). Wszyscy uczestnicy wydali i rozliczyli całe wsparcie. Każdy z beneficjentów pomocy prowadził też działalność przez minimum 12 miesięcy (=minimalny wymagalny okres).

A teraz jak to wyglądało kwotowo w projekcie „Innowacyjny biznes” (z roku 2020):
  • wypłaciliśmy łącznie 80 dotacji po 23.050,00 zł = 1.844.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych),
  • wypłaciliśmy łącznie 960 transz wsparcia pomostowego po 2.250,00 zł = 2.160.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy złotych),
  • wypłaciliśmy też nieoczekiwane, będące prezentem dla wielu uczestników, zwiększenie wsparcia pomostowego w łącznej kwocie 30.438,90 zł (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy).
ŁĄCZNA POMOC UDZIELONA NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI TO:
4.034.438,90 zł
SŁOWNIE:
CZTERY MILONY TRZYDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE CZTERYSTA TRZYDZIEŚCI OSIEM ZŁOTYCH
(…i dziewięćdziesiąt groszy).

 

Do tego szkolenia grupowe i indywidualne, stypendia, catering, zwroty kosztów dojazdu i opieki itp.

A wszystko to zorganizowaliśmy w okresie: kwiecień 2020-listopad 2021!

Był to jeden z największych projektów dotacyjnych w województwie łódzkim.

 

Dziękujemy wszystkim WSPANIAŁYM UCZESTNIKOM za udział w tym projekcie!

Pamiętajcie, że „sky is the limit” i wszystko jest w zasięgu Waszych rąk!

Powodzenia w biznesie!

 

A Waszych znajomych, poniżej 30 roku życia, zapraszamy do aplikowania w ramach projektów dotacyjnych „BiznesUP! Young”:

 

Skip to content