Menu Zamknij

dotacje województwo łódzkie

 

Odsłuchaj stronę


O PROJEKCIE

CO OFERUJEMY?

Projekt „Innowacyjny biznes II” to projekt dotacyjny, w którym można otrzymać wsparcie finansowe:

  • dotację jednorazową (w kwocie 23.050,00 zł),
  • wsparcie pomostowe (12 x 2600 zł = 31.200 zł).

Łącznie można uzyskać zatem 54.250,00 zł – ale to nie wszystko! W projekcie oferowany jest również blok szkoleniowo-doradczy, stypendia szkoleniowe, obiady, zwroty kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi bądź osobami zależnymi, materiały szkoleniowo-dydaktyczne, a także kontakty biznesowe.

Więcej: WSPARCIE W PROJEKCIE.

————-

„Innowacyjny biznes II” – nr projektu RPLD.08.03.01-10-0054/20

Zobacz listę z wynikami konkursu, w którym wygrał nasz projekt, udowadniając, że jest najlepszy:

https://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/14588229-lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-konkursu-nr-rpld-08-03-01-ip-01-10-001-20-wersja-02-po-zwiekszeniu-kwoty-przeznaczonej

Podobnie z resztą jak rok wcześniej – najlepszym okazał się wtedy projekt „Innowacyjny biznes” (I), którego kontynuacją jest „Innowacyjny biznes II”:

Lista wyników na stronie FunduszeEuropejskie.gov.pl

 

 


DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt jest skierowany do osób w wieku powyżej 30 lat (począwszy od dnia 30. urodzin), które zamieszkują – w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 25 kc) – na obszarze województwa łódzkiego z wyłączeniem Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego: miasta na prawie powiatu Łodzi oraz 4 powiatów dookoła Łodzi (łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego, brzezińskiego.

Założona grupa docelowa to więc mieszkańcy następujących powiatów: bełchatowskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, opoczyńskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, poddębickiego, radomszczańskiego, rawskiego, sieradzkiego, skierniewickiego, tomaszowskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego oraz miast na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski i Skierniewice.

 

Mapa powiatów, których mieszkańcy mogą aplikować

Kolor ciemny to obszar, od którego mieszkańców nie możemy przyjąć formularzy rekrutacyjnych.

Mapa Województwa Łódzkiego Innowacyjny biznes II
Mapa województwa Łódzkiego – Innowacyjny biznes II. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Województwo_łódzkie#/media/Plik:Łódź_Voivodeship_administrative_map.svg. Autor: SANtosito. Licencja CC BY-SA 4.0.

 

Grupę docelową w projekcie stanowić będzie 99 osób (60 kobiet i 39 mężczyzn) po 30 r.ż., które pozostają bez pracy (zarówno osoby bezrobotne – nieistotne, czy zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, czy też niezarejestrowane, jak i osoby bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Dodatkowym, niezbędnym warunkiem, aby móc skorzystać ze wsparcia w projekcie jest należenie do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby po 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (rozumianych jako wykształcenie co najwyżej średnie).

 

Czyli:

  • jesteś bezrobotną lub bierną zawodowo kobietą i masz powyżej 30 lat oraz mieszkasz na terenie woj. łódzkiego (ale nie w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym) – jesteś osobą kwalifikowalną w projekcie;
  • jesteś bezrobotnym lub biernym zawodowo mężczyzną i masz powyżej 30 lat oraz mieszkasz na terenie woj. łódzkiego (ale nie w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym) – żeby być osobą kwalifikowalną w projekcie musisz mieć albo ukończone dodatkowo 50 lat, albo być długotrwale (pow. roku pozostawania bez pracy) bezrobotnym/biernym zawodowo, albo mieć orzeczenie o niepełnosprawności, albo być osobą o niskich kwalifikacjach, przez co rozumie się wykształcenie niższe niż wykształcenie ponadlicealne (obejmuje: brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne ogólnokształcące, ponadgimnazjalne zawodowe i zasadnicze zawodowe). Wystarczy spełnić tylko jeden z warunków dodatkowych!

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w projekcie kwalifikowalni są emeryci, renciści oraz kobiety będące na bezpłatnym urlopie macierzyńskim lub bezpłatnym urlopie rodzicielskim, a także kobiety będące na urlopie wychowawczym (nawet w trakcie trwającego jeszcze stosunku pracy). Jeśli nie wiesz, czy spełniasz kryteria kwalifikowalności, to napisz do nas, sprawdzimy to wspólnie! 🙂 Możesz również zapoznać się z informacjami, które umieściliśmy na podstronie:

Definicje osoby biernej zawodowo i osoby bezrobotnej.

 

Co oznacza „zamieszkiwać w rozumieniu art. 25 Kodeksu cywilnego?

Przytoczmy ten artykuł w całości:

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Nie ma znaczenia fakt zameldowania. Najważniejszy jest fakt mieszkania (przebywania z zamiarem stałego pobytu) pod danym adresem – kandydat na uczestnika podaje adres zamieszkania w formularzu rekrutacyjnym – jest to swoiste oświadczenie kandydata.

 

 


 

W zakładce Rekrutacja znajduje się regulamin rekrutacji, zawierający więcej informacji o kwalifikowalności osób do projektu oraz o procesie rekrutacji. Koniecznie przeczytaj ten dokument, zanim złożyć formularz rekrutacyjny. Musisz wiedzieć wszystko o kwalifikowalności, by nie zrobić błędu i nie złożyć fałszywego oświadczenia (za co grozi nawet kara pozbawienia wolności).

 


Zobacz również – WSPARCIE W PROJEKCIE.

Masz pytania, wątpliwości? Zadzwoń lub przyjedź do nas – dane kontaktowe znajdziesz na głównej stronie.

Projekt realizuje firma „Flight Level” Dominik Majewski.

 

Wartość projektu: 5 219 008,20 zł

Kwota dofinansowania: 4 958 057,79 zł

Skip to content