Menu Zamknij

 

Odsłuchaj stronę


O PROJEKCIE

CO OFERUJEMY?

Projekt „Innowacyjny biznes” to projekt dotacyjny, w którym można otrzymać wsparcie finansowe:

 • dotację jednorazową (w kwocie 23050,00 zł),
 • wsparcie pomostowe (12 x 2250 zł = 27000 zł).

Łącznie można uzyskać zatem 50.050,00 zł – ale to nie wszystko! W projekcie oferowany jest również blok szkoleniowo-doradczy, stypendia szkoleniowe, obiady, zwroty kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi bądź osobami zależnymi, materiały szkoleniowo-dydaktyczne, a także kontakty biznesowe.

Więcej: WSPARCIE W PROJEKCIE.

„Innowacyjny biznes” – nr projektu RPLD.08.03.01-10-0101/19

Sprawdź informacje o projekcie w serwisie rządowym: MAPA DOTACJI.

Zobacz listę z wynikami konkursu, w którym wygrał nasz projekt, udowadniając, że jest najlepszy:

Lista wyników na stronie FunduszeEuropejskie.gov.pl


DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt jest skierowany do osób w wieku powyżej 30 lat (począwszy od dnia 30. urodzin), które zamieszkują – w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 25 kc) – na obszarze województwa łódzkiego. W ramach II edycji wyłączono miasta: Łódź, Skierniewice i Piotrków Trybunalski. Mieszkańcy tych miast na prawach powiatu nie mogą złożyć formularza rekrutacyjnego.

Grupę docelową stanowić będzie 100 osób (60 kobiet /40 mężczyzn) po 30 r.ż., które pozostają bez pracy (zarówno osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, jak i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Dodatkowym, niezbędnym warunkiem, aby móc skorzystać ze wsparcia w projekcie jest należenie do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (rozumianych jako wykształcenie co najwyżej średnie).

Uwaga! Projekt zakłada również przyjęcie do liczby maksymalnie 20% bezrobotnych uczestników projektu mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie spełniają warunek długotrwałej bezrobotności, niepełnosprawności i niskich kwalifikacji. Liczba ta zależna jest od proporcji przyjętych osób biernych/bezrobotnych i zależy od tej drugiej wartości – może wynosić więc od około 8 do 20 osób.

Czyli:

 • jesteś bezrobotną lub bierną zawodowo kobietą i masz powyżej 30 lat oraz mieszkasz na terenie woj. łódzkiego – jesteś osobą kwalifikowalną w projekcie;
 • jesteś bezrobotnym lub biernym zawodowo mężczyzną i masz powyżej 30 lat oraz mieszkasz na terenie woj. łódzkiego – żeby być osobą kwalifikowalną w projekcie musisz mieć albo ukończone dodatkowo 50 lat, albo być długotrwale (pow. roku) bezrobotnym/biernym zawodowo, albo mieć orzeczenie o niepełnosprawności, albo być osobą o niskich kwalifikacjach, przez co rozumie się wykształcenie niższe niż wykształcenie ponadlicealne (obejmuje: brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne ogólnokształcące, ponadgimnazjalne zawodowe i zasadnicze zawodowe). Wystarczy spełnić tylko jeden z warunków dodatkowych!
 • jeśli jesteś zaś bezrobotnym lub biernym zawodowo mężczyzną i masz ukończone 30 lat oraz mieszkasz na terenie woj. lódzkiego, ale nie spełniasz innych warunków opisanych w akapicie powyżej – nie przejmuj się i również złóż formularz. Mamy kilkanaście miejsc zarezerwowanych dla takich osób (do maksymalnie 20% bezrobotnych uczestników w projekcie).

Zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w projekcie kwalifikowalni są emeryci, renciści oraz kobiety będące na bezpłatnym urlopie macierzyńskim lub bezpłatnym urlopie rodzicielskim, a także kobiety będące na urlopie wychowawczym (nawet w trakcie trwającego jeszcze stosunku pracy). Jeśli nie wiesz, czy spełniasz kryteria kwalifikowalności, to napisz do nas, sprawdzimy to wspólnie! 🙂 Możesz również zapoznać się z informacjami, które umieściliśmy na podstronie:

Definicje osoby biernej zawodowo i osoby bezrobotnej.


JAKIE POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO?

Warto dodać jeszcze dwa warunki, który musi spełnić nasz projekt, a które dotyczą uczestników.

 1. Minimalnie 60 osób (60% uczestników) musi być mieszkańcami powiatów:
 • brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, pajęczańskiego, poddębickiego, tomaszowskiego, wieluńskiego, zduńskowolskiego i zgierskiego.

ORAZ

2. Minimalnie 60 osób (60% uczestników) musi być mieszkańcami powiatów:

 • bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, opoczyńskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, poddębickiego, radomszczańskiego, rawskiego, sieradzkiego, skierniewickiego, tomaszowskiego, wieluńskiego i wieruszowskiego.

  CO TO OZNACZA?

  Ponieważ powiaty: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, pajęczański, poddębicki, tomaszowski, wieluński są w obu listach, wystarczy (de facto), że 60% osób będzie mieszkańcami tych powiatów (części wspólnej z dwóch wyżej opisanych grup powiatów). Te powiaty są szczególnie traktowane priorytetowo – ich mieszkańcy, spełniający warunki kwalifikowalności, dostaną dodatkowe 20 punktów do rekrutacji.

  Pozostali kandydaci z powiatów takich jak: łódzki wschodni, pabianicki, zduńskowolski, zgierski, bełchatowski, łowicki, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki i wieruszowski – dostaną 10 punktów dodatkowych.

  Niewymienione pozostałe powiaty z woj. łódzkiego – niestety, bez punktów dodatkowych (a dodatkowo możemy ich przyjąć bardzo ograniczoną liczbę – zależną od spełnienia wyżej opisanych warunków). To miasta na prawach powiatu: Łódź, Piotrków Trybunalski i Skierniewice.

  Ponieważ przyjęto nadwyżkowo mieszkańców tych miast w ramach I edycji, zdecydowano się wyłączyć rekrutację dla mieszkańców Łodzi, Skierniewic i Piotrkowa Trybunalskiego w ramach II edycji.

  Wiemy, że to skomplikowane, ale takie są kryteria rekrutacji, zgodne z założeniami projektu. Opisano to szczegółowo w regulaminie rekrutacji (link niebawem). Dodatkowo umieszczamy mapkę poniżej.

  Nie ma znaczenia fakt zameldowania. Najważniejszy jest fakt mieszkania pod danym adresem – kandydat na uczestnika podaje adres zamieszkania w formularzu rekrutacyjnym – jest to swoiste oświadczenie kandydata.

  • Aktualizacja z dnia 16.06.2020:
   W ramach II edycji prowadzony będzie nabór tylko dla mieszkańców powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, pajęczańskiego, poddębickiego, tomaszowskiego, wieluńskiego, zduńskowolskiego, zgierskiego, bełchatowskiego, łowickiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, rawskiego, sieradzkiego, skierniewickiego i wieruszowskiego.

   

  MAPA POWIATÓW

  Mieszkańcy powiatów na pomarańczo dostaną 20 pkt. Mieszkańcy powiatów na żółto 10 pkt. W ramach II edycji wyłączono szare powiaty.

  Województwo Łódzkie mapa powiatów
  Województwo Łódzkie – mapa powiatów punktowanych. Opracowano na podstawie mamy dostępnej na podstawie Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wojewodzkie_lodzkie_adm.png.

W zakładce Rekrutacja jest regulamin rekrutacji, zawierający więcej informacji o kwalifikowalności osób do projektu oraz o procesie rekrutacji. Koniecznie przeczytaj ten dokument, zanim złożyć formularz rekrutacyjny. Musisz wiedzieć wszystko o kwalifikowalności, by nie zrobić błędu i nie złożyć fałszywego oświadczenia (za co grozi nawet kara pozbawienia wolności).

 

OBECNIE NIE PROWADZIMY NABORU W PROJEKCIE „INNOWACYJNY BIZNES”

W II kwartale roku 2021 ruszy start naszego kolejnego projektu „Innowacyjny biznes II”. Aby nie przegapić informacji o starcie rekrutacji do trzech edycji tego projektu, zapisz się na newsletter.

 


Zobacz również – WSPARCIE W PROJEKCIE.

Masz pytania, wątpliwości? Zadzwoń lub przyjedź do nas – dane kontaktowe znajdziesz na głównej stronie.

Projekt realizuje firma „Flight Level” Dominik Majewski.

 

Wartość projektu: 4 895 938,70 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 4 651 141,76 zł

Skip to content