Menu Zamknij

Projekt „Innowacyjny biznes II” został zakończony

dotacje województwo łódzkie

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zaakceptował wniosek końcowy w projekcie „Innowacyjny biznes II”, co oznacza, że projekt został oficjalnie uznany za zamknięty i całkowicie rozliczony.

Jesteśmy obecnie w trakcie wydawania weksli – zabezpieczeń podpisanej umowy o przyznanie wsparcia.

W projekcie osiągnięto wszystkie wskaźniki w minimum 100% (w tym wskaźniki finansowe). Wszyscy uczestnicy wydali i rozliczyli całe wsparcie. Każdy z beneficjentów pomocy prowadził też działalność przez minimum 12 miesięcy (=minimalny wymagalny okres). To ogromny sukces naszych Beneficjentów (oraz nieskromnie mówiąc – także Naszego Biura).

Informujemy również, że obecnie nie są przewidziane żadne kolejne nabory.

A teraz jak to wyglądało kwotowo w projekcie „Innowacyjny biznes II”:
  • wypłaciliśmy łącznie 78 dotacji po 23.050,00 zł = 1.797.900,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych),
  • wypłaciliśmy łącznie 936 transz wsparcia pomostowego po 2.600,00 zł = 2.433.600,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych),
  • wypłaciliśmy też dość nieoczekiwane (będące prezentem dla wielu uczestników) zwiększenie wsparcia pomostowego w łącznej kwocie 18 349,94 zł (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze).
ŁĄCZNA POMOC UDZIELONA NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI TO:

4 249 849,94 zł

SŁOWNIE:
CZTERY MILONY DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH
(…i dziewięćdziesiąt cztery grosze)

 

Do tego szkolenia grupowe i indywidualne, stypendia, catering, zwroty kosztów dojazdu i opieki itp.

A wszystko to zorganizowaliśmy w okresie: maj 2021-grudzień 2022!

Był to jeden z największych projektów dotacyjnych w województwie łódzkim.

 

Dziękujemy wszystkim WSPANIAŁYM UCZESTNIKOM za udział w tym projekcie!

Pamiętajcie, że „sky is the limit”, a wszystko jest w zasięgu Waszych rąk!

Powodzenia w biznesie i w życiu osobistym!

Skip to content