Menu Zamknij

Ocena formalna – III edycja „Innowacyjny biznes II”

dotacje województwo łódzkie

Informujemy, że zgodnie z regulaminem rekrutacji (§7 ust. 18), zamieszczamy listę kandydatów projektu, którzy przeszli pozytywnie ocenę formalną w ramach III, ostatniej już, edycji projektu „Innowacyjny biznes II”.

Lista znajduje się poniżej.

Każdy kandydat, który przesłał formularz, otrzymał w odpowiedzi swój numer, a także liczbę przyznanych punktów (priorytetowych). W kilku przypadkach wymagane było doprecyzowanie oceny formalnej (szczególnie: gdy zabrakło informacji dot. orzeczenia o niepełnosprawności lub gdy znaleziono inne drobne uchybienia, czy braki, które wymagały doprecyzowania).

Prosimy o sprawdzenie, czy wszyscy kandydaci otrzymali swój numer formularza (niekiedy e-mail z biura projektu mógł znaleźć się w folderze „SPAM”).

W poniższej liście z oceną formalną, uporządkowaną wg numerów formularzy, znalazły się (po kolei):

  • nadany numer formularza (łamany przez III – oznaczające oczywiście trzecią edycję w projekcie „Innowacyjny biznes II”);
  • punkty dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności.
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
1420
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
28osoba dostała się do II edycji z listy rezerwowej (wykreślenie z listy kandydatów w III edycji)
290
300
310
320
3320
340
3520
360
36B0
370
380
390
400
410
4220
430
440
450
460
470
480
490
500

 

W przypadku braku dosłania zaświadczeń z PUP/ZUS w określonym w regulaminie terminach, przyznano ocenę negatywną, nadając jednocześnie numer formularza.

W dniu publikacji listy, biuro projektu oczekiwało jeszcze na dwa ostatnie zaświadczenia z PUP lub z ZUS (nr 48 i 50/III), ale zaświadczenia zostały dosłane, a ocena została zmieniona.

 

W jednym przypadku, omyłkowo nie dano numeru, po czym numerowano kolejne formularze, stąd, aby zachować kolejność złożenia formularza, nadano numer z adnotacją „B”.

 

UZASADNIENIE DOT. TRWANIA NABORU:

W dniu 19 lipca rozpoczęto nabór do II edycji. Biuro projektu nadało numerację jedynie formularzom, które przeszły ocenę formalną pozytywną. Ocena formalna wykonywana była na bieżąco – od razu sprawdzano wymogi formalne i nadawano numer.

W ciągu 10 dni roboczych wpłynęło za mało formularzy, więc wydłużono nabór do osiągnięcia liczby 48. formularzy rekrutacyjnych.

Po wpłynięciu dokładnie 48. formularzy pozytywnie ocenionych formalnie, zdecydowano się zamknąć nabór do końca dnia roboczego. W tym czasie wpłynęły jeszcze trzy ostatnie (pozytywnie ocenione) formularze. Łącznie przyjęto 51 formularzy (jednak ostatni formularz ma numer 50., gdyż przez omyłkę pominięto jeden formularz, a później nadano mu numer 36B, gdyż był formalnie po numerze 37). Nabór ostatecznie zamknięto w dniu 11 sierpnia.

Nie nadawano numerów formularzom, które nie spełniły wymogów formalnych.

Nadawano numery formularzom warunkowo dopuszczonym, jeśli warunkiem dopuszczenia było wysłanie potwierdzenia statusu na rynku pracy w ciągu 3 dni roboczych od poinformowania. W przypadku braku dosłania tego zaświadczenia, ocena zmieniona była na negatywną.

Skip to content