Menu Zamknij

Ocena merytoryczna formularzy – III edycja „Innowacyjny biznes II”

dotacje województwo łódzkie

Informujemy, że zgodnie z regulaminem rekrutacji publikujemy listę po ocenie merytorycznej.

Lista została opublikowana wg zasad tworzenia list rankingowych, opisanych w regulaminie rekrutacji.

OCENA MERYTORYCZNA – EDYCJA III

 

Lista zastąpiła plik uprzednio opublikowany, który zawierał cząstkowe wyniki (do nr 44), co umożliwiło zapraszanie do rozmów z doradcami.

Osoba z nr 28/III została uczestnikiem projektu w II edycji (po rezygnacji innego zakwalifikowanego uczestnika), stąd nie będzie brana pod uwagę w kolejnych etapach naboru.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji (§8 ust. 11), do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowy z doradcą zawodowym – przechodzą wszystkie osoby, które uzyskały po minimum 30 punktów zarówno z części Pomysł na biznes, jak i z części Kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności w kontekście planowanej działalności gospodarczej, a także minimum 70 punktów z oceny merytorycznej (łącznie).

Przypominamy również, że odwołania możliwe są dopiero na koniec etapu rekrutacji (por. §8 ust. 13-14 regulaminu rekrutacji).

 


 

Zgodnie z możliwością, jaką daje §12 ust. 2 regulaminu, Realizator Projektu całkowicie odchodzi od podziału na płeć. Wszystkie listy będą zatem bez uwzględniania tego podziału, na zasadzie listy łącznej (kobiety i mężczyźni razem). Ze względu na kryteria rekrutacji, odejście to jest całkowicie uzasadnione oraz sprawiedliwe względem wszystkich uczestników; zachowana jest jednocześnie równość szans kobiet i mężczyzn.

 


 

W kolejnym etapie rekrutacji (badanie predyspozycji przez doradcę zawodowego; por. §9 regulaminu rekrutacji) do zdobycia jest łącznie 50 punktów. Oceny te mogą zmienić jeszcze w dużym stopniu kolejność na listach docelowych. Proszę pamiętać również, że warto „walczyć” o jak najwyższe miejsce, nawet jeśli byłoby ono poza listą (miejsce rezerwowe), gdyż w przypadku rezygnacji z projektu, brane są pod uwagę kolejne osoby z listy rezerwowej!

Na rozmowy z doradcami zawodowymi będziemy umawiać telefonicznie. Prosimy o oczekiwanie na kontakt z biura projektu.

Skip to content