Menu Zamknij

 

Odsłuchaj stronę


REKRUTACJA

Nabór formularzy w ramach obu edycji w projekcie „Innowacyjny biznes” został już zamknięty!

Nie przyjmujemy obecnie żadnych zgłoszeń w formie formularzy rekrutacyjnych!

W drugim kwartale roku 2021 (okolice kwietnia-maja) przewidziany jest start kolejnego projektu dotacyjnego „Innowacyjny biznes II”. W ramach tego projektu założone zostały trzy edycje. O szczegółach jeszcze będziemy informować. Aby nie przegapić żadnej informacji o „Innowacyjnym biznesie II”, zapraszamy do zapisów na newsletter.

Poniższe informacje dotyczą zamkniętego już projektu „Innowacyjny biznes”. Dokumenty dotyczące „Innowacyjnego biznesu II” zostaną zaktualizowane w najbliższym czasie i umieszczone na stronie. Będziemy o tym informować.

—-

Nabór do drugiej edycji projektu „Innowacyjny biznes” został zamknięty po okresie jego wydłużenia, po zebraniu ponad 80. formularzy. Zamknięto nabór w dniu 20 lipca 2020 roku, o godzinie 15.45.

—-

Formularze rekrutacyjne przyjmowane były tylko drogą elektroniczną! Prosiliśmy o wysłanie formularza na adres: biuro@innowacyjnybiznes.eu. W temacie wiadomości prosiliśmy napisać najlepiej: „Formularz rekrutacyjny”.

Formularze rekrutacyjne w ramach II edycji przyjmowane były  elektronicznie od 01.07.2020, godz. 10.00 do momentu, aż przekroczono liczbę 80. formularz.

 

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami poniżej, aby poprawnie przygotować i napisać formularz i aby złożyć go w odpowiedniej formie.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Koniecznie zapoznaj się z regulaminem rekrutacji przed złożeniem wniosku!

W regulaminie podano, iż nie wszystkie działalności podlegają dofinansowaniu (por. §3 ust. 2 lit q). Podajemy link do spisu wykluczeń  z pomocy de minimis:
Załączniki:

 

Zał. 1.

 

Plik w formacie tzw. „nowego” Worda (.docx) jest polecanym plikiem do pobrania i uzupełnienia – wypełniając go w programie Word jest pewność, że zachowane zostanie formatowanie wzorcowe. Niemniej jednak, przesyłamy pliki (poniżej) w innych formatach (formatowanie w nich może ulec uszkodzeniu w zależności od używanego oprogramowania).

Formularz rekrutacyjny – Innowacyjny biznes (.odt)

 

WYPEŁNIONY – PRZYKŁADOWY – FORMULARZ REKRUTACYJNY Z UWAGAMI NA MARGINESIE (na czerwono):

Formularz rekrutacyjny – Innowacyjny biznes – UZUPEŁNIONY

 

Zał. 2.

Karta oceny formalnej – Innowacyjny biznes (.pdf)

 

Zał. 3.

Karta oceny merytorycznej – Innowacyjny biznes (.pdf)

——–

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji przed złożeniem formularza. Przypominamy o tym, że formularz nie może przekraczać 8 stron. Żadne załączniki składane do wniosku, nie będą podlegać ocenie na tym etapie – prosimy jednak zwrócić uwagę, że w kolejnych etapach rekrutacji należy potwierdzić kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie itp odpowiednimi dokumentami. Te dokumenty będą donoszone do biura do wglądu w późniejszym terminie.

Karty ocen są poglądowe (zał. 2 i zał. 3), prosimy ich nie drukować i nie wysyłać.

Po wysłaniu formularza e-mailem, prosimy sprawdzać skrzynkę elektroniczną celem uzyskania potwierdzenia po złożeniu. Prosimy również czytać maile – jeśli coś będzie niepoprawnie, napiszemy o tym. Czasami nasze maile trafiają do spamu – sprawdzajcie zatem i katalog „SPAM”.

Jestem osobą bezrobotną czy osobą bierną zawodowo? Zapoznaj się ze szczegółowymi wytycznymi (kliknij)


WYCIĄG Z REGULAMINU DOTYCZĄCY KRYTERIÓW FORMALNYCH

Formularz rekrutacyjny:

  1. musi mieć ponumerowane strony,
  2. musi być złożony w oryginale. Przez oryginał formularza rekrutacyjnego należy rozumieć zachowanie wszystkich zawartych we wzorze punktów i tabel, pozostawienie wszystkich zamieszczonych we wzorze logotypów,
  3. niedopuszczalne jest jakiekolwiek modyfikowanie czy usuwanie elementów formularza. Możliwe jest jedynie rozszerzanie rubryk wynikające z objętości treści;
  4. musi być wypełniony w języku polskim: zalecany sposób to komputerowo czcionką (preferowane czcionki to Times New Roman lub Arial) o rozmiarze nie mniejszym niż 10 bądź odręcznie, w takim przypadku czytelnie,
  5. liczba stron nie może przekraczać 8. Oznacza to, że możliwe jest rozszerzanie rubryk, ale objętość całego formularza nie może przekraczać więcej niż 8 stron, niezależnie od rodzaju wypełnienia (odręcznie czy komputerowo); możliwe jest natomiast umieszczanie w treści formularza grafik, wykresów, zdjęć, diagramów itp,
  6. podpisy, w tym parafki na każdej stronie, zostaną złożone w kolejnych etapach rekrutacji, jeśli kandydat do nich przystąpi; możliwe jest również wysłanie skanu wydrukowanego formularza z własnoręcznym podpisem.

PODSUMOWANIE I DOBRE RADY 🙂 

Prosimy zwrócić uwagę, że zalecany sposób wypełnienia to wykonanie tego komputerowo. Prosimy więc o wypełnianie formularzy na komputerze (wersja edytowalna w .docx – program Word lub podobne edytory tekstowe – w tym celu przygotowaliśmy pliki w różnych formatach) i składanie ich wydrukowanych. Można wysyłać formularze w wersji edytowalnej – przyjmujemy zarówno wersje elektroniczne bez podpisu, jak i skany (wydrukowane z podpisami). Wysłany plik musi otwierać się na każdym komputerze – preferowany format zatem to PDF, jednakże można wysyłać pliki Worda (.doc lub .docx), a nawet edytora tekstów Pages, dostępnego dla systemu MacOS/OSX (.pages). Tacy jesteśmy innowacyjni!

Bardzo prosimy o zapoznanie się opisami do poleceń (tekst kursywą) i dostosowywanie własnego opisu do wszystkich punktów, wymienionych w tym poleceniu. Prosimy o ustosunkowanie się do wszystkich podpowiedzi kursywą! Brak odpowiedzi na poszczególne podpytania może skutkować odjęciem punktów! Możecie Państwo stworzyć podpunkty do swojego formularza wg listy poniżej i odpowiadać w myśl tych podpunktów. Zależy nam na wysoko jakościowych aplikacjach do projektu.

To jedynie sugerowana lista podpunktów, oczywiście możecie Państwo je zmodyfikować i/lub dodać coś. Nie sugerujemy usuwać niczego z listy poniżej.

Kryterium 1:

Opis planowanej działalności gospodarczej,

Opis branży,

Konkurencja globalna (ogólna, zbiorcza, dotycząca danego podmiotu),

Opis potencjalnych konkurentów,

Realność pomysłu i szanse powodzenia.

Planowane wydatki w ramach wsparcia na uruchomienie działalności (z oszacowanymi kwotami zakupu),

Comiesięczne koszty, które pokrywane będą ze wsparcia pomostowego,

Wkład własny finansowy,

Wkład własny rzeczowy,

Dotychczasowe przygotowanie do inwestycji (wykonane do tej pory działania związane z planowanym startem przedsięwzięcia).

Kryterium 2:

Posiadane wykształcenie (+lata, nazwy szkół),

Posiadane doświadczenie zawodowe (+lata, nazwy pracodawców),

Ukończone kursy i szkolenia (+ lata, liczba godzin szkolenia/kursu, podmiot szkolący, uzyskane kwalifikacje itp.),

Posiadane umiejętności.

Kryterium 3: zapoznaj się z opisem niżej na stronie – dotyczącym innowacyjności.

 

Prosimy zerknąć w plik, który stworzyliśmy jako przykładowy, z naszymi uwagami:

Formularz rekrutacyjny – Innowacyjny biznes – UZUPEŁNIONY

 

Koniecznie zapoznaj się z definicją kosztów bieżącego funkcjonowania firmy, która może być przydatna do opisania kosztów w ramach części „Comiesięczne koszty, które pokrywane będą ze wsparcia pomostowego”. Prosimy rozważyć takie kategorie kosztów jak: składki ZUS, czynsz lokalu/biura/magazynu itp, wydatki związane z transportem (paliwo, bilety itp), wydatki związane z komunikacją z klientami/kontrahentami (abonament telefoniczny, internetowy itp), koszty reklamy/promocji/marketingu, koszty materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zużywających się, koszty towarów, półproduktów i materiałów, koszty związane z mediami (woda, prąd, gaz itp), koszty księgowe, koszty związane z przesyłkami (kurier, poczta itp), koszty związane z bankowością, koszty związane z ubezpieczeniem mienia firmy oraz OC działalności.

Koszty w ramach wsparcia pomostowego powinny być w kwotach netto i sumować się do 2250 zł miesięcznie lub 27000 zł rocznie.

Natomiast wydatki w ramach wsparcia finansowego (jednorazowej dotacji) winny sumować się do 23050 zł. Nie określamy przy tym czy to kwoty netto, czy brutto, gdyż jest to w gestii Uczestnika projektu i zależy od wielu czynników, w tym księgowych, które są poza obszarem merytorycznym biura projektu. Środki w ramach dotacji należy przeznaczyć na najważniejsze wydatki, niezbędne do startu danej działalności.

Obie listy mają charakter wstępny i nie są na tym etapie wiążące.


REKRUTACJA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

W rekrutacji do projektu mogą brać jedynie pozostający bez pracy mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku ponad 30 lat. Występują jednak pewne powiaty premiowane oraz obostrzenia dotyczące minimalnego udziału mieszkańców pewnych dwóch grup powiatów w projekcie. Z tego też tytułu, w ramach naboru do II edycji nie przyjmujemy formularzy od mieszkańców trzech miast na prawach powiatu: Łodzi, Skierniewic i Piotrkowa Trybunalskiego.

Więcej na stronie: O PROJEKCIE.

Przedstawiamy poniżej mapkę z powiatami premiowanymi dodatkowymi punktami. Powiaty szare wyłączono z naboru do II edycji.

Województwo Łódzkie - mapa powiatów punktowanych
Województwo Łódzkie – mapa powiatów punktowanych. Opracowano na podstawie mapy dostępnej na podstawie Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wojewodzkie_lodzkie_adm.png. Na żółto – pow. za 10 pkt, na pomarańczowo – za 20 pkt w ramach rekrutacji.

CO TO TA INNOWACJA? CZY MUSZĘ MIEĆ INNOWACYJNY POMYSŁ?

Innowacja we wszelkiej formie jest premiowana w naszym projekcie.

Innowacja – [łac.] innovatio – odnowienie – to ciąg pewnych działań, prowadzących do wytworzenia nowych bądź ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych (Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw, S. Wiśniewska, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2013).

W formularzu jest dodatkowy punkt do opisania innowacyjności w planowanym pomyśle biznesowym. Przeczytaj dokładnie opis do tego punktu. Skoncentruj się na wszystkich aspektach, które tam opisano. Może nie masz całkowicie innowacyjnego pomysłu, ale Twój biznes związany jest z nowymi technologiami? A może wprowadzisz jakieś innowacyjne ulepszenie do produkcji bądź świadczenia usług? Premiujemy też zwiększanie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Może Twój produkt bądź usługa jest specjalnie stworzona dla osób niepełnosprawnych? Może planujesz pewne ułatwienia dostępu dla tych osób? Może Twoja strona internetowa spełni wymagania WCAG 2.0? Albo zapewnisz podjazd do swojego biura, czy miejsca pracy, aby ułatwić dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo?

Pisząc formularz pomyśl też o ekologii. Niekiedy niewielkie działania proekologiczne mogą być uznane przez ekspertów oceniających formularz jako pozytywne.

Punkt jest trudny i zdajemy sobie sprawę, że nie każdy pomysł będzie stricte innowacyjny i zapewniający dostępność dla niepełnosprawność przy jednoczesnej minimalizacji negatywnych skutków dla środowiska. Takie pomysły mogłyby liczyć na maksymalną liczbę punktów w ramach tego kryterium. Natomiast nawet najmniejsze związki z innowacyjnością (i/lub dostępnością dla osób niepełnosprawnych) mogą być ocenione dodatkowymi punktami w ramach tego kryterium. Dlatego warto uzupełnić ten punkt, wskazując nawet pośrednie związki.

Czy musisz mieć innowacyjny pomysł? Nie, nie musisz. To jedynie warunek dodatkowo punktowany.

Mam tradycyjny pomysł na biznes, czy jestem na straconej pozycji? Nie, oczywiście, że nie. Nie wykluczamy żadnych pomysłów, po prostu premiujemy innowacyjność. Poszukaj związków pośrednich, np. dotyczących dystrybucji, czy obsługi klienta, opisz. Spróbuj zdobyć chociaż kilka punktów dodatkowych.

Czy muszę wypełniać opis w ramach kryterium 3? Nie, regulamin pozwala zostawić pusty ten opis. Koniecznie wypełnij kryterium 1 i kryterium 2. Sugerujemy jednak powalczyć o te punkty dodatkowe.

 

Dowiedz się więcej o innowacyjności – ENCYKLOPEDIA ZARZĄDZANIA.


A CO DALEJ? PRZYZNAWANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Regulamin przyznawania wsparcia i więcej informacji o kolejnych etapach projektu znajduje się w zakładce WSPARCIE W PROJEKCIE.

Ogólnie, po etapie rekrutacji dla każdej z obu edycji wyłonimy 50 Uczestników Projektu.

Po odbyciu szkoleń i doradztwa w zakresie pisania biznesplanów, Uczestnicy złożą biznesplany.

W wyniku ich oceny, zostanie wyselekcjonowanych po 40 najlepszych osób w ramach każdej z dwóch edycji – te osoby zostaną objęte wsparciem finansowym (łącznie 80 dotacji). Wszyscy dostaną dotację jednorazową: 23050,00 zł oraz wsparcie pomostowe: 12 x 2250 zł.

Jeśli masz pytania, co do procesu rekrutacji, zadzwoń do nas lub przyjedź. Dane kontaktowe są na stronie głównej.

 

Skip to content