Menu Zamknij

Odsłuchaj stronę


 

WSPARCIE W PROJEKCIE

Projekt „Innowacyjny biznes” obejmuje:

  • blok szkoleniowo-doradczy – 60 godzin szkoleń + materiały dydaktyczne/szkoleniowe + obiad + zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną + zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwa, a do tego jeszcze indywidualne doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu (5 godzin na osobę),
  • stypendium szkoleniowe (8,77 zł/h brutto) za udział w bloku szkoleniowym,
  • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w kwocie 23.050 zł,
  • finansowe wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy (dla wszystkich beneficjentów projektu) do 2250 zł (netto) miesięcznie.

Po etapie rekrutacji, do bloku szkoleniowo-doradczego w ramach każdej z dwóch edycji przystąpi po 50 Uczestników Projektu. Po szkoleniach (60h, należy być na minimum 80% zajęć) oraz po doradztwie (5h na osobę), uczestnicy złożą biznesplany. Złożone biznesplany podlegać będą ocenie dokonanej przez dwóch niezależnych ekspertów. Zostanie ułożona lista rankingowa, zawierająca 40 osoby. Wyselekcjonowane w ten sposób osoby podpiszą z nami umowy o przyznanie wsparcia finansowego, a po jej zabezpieczeniu (weksel własny in blanco + 2 poręczycieli dochodami pow. 3000 zł brutto lub 1 poręczyciel z dochodami pow. 4500 zł) dostaną wsparcie finansowe (dotację i 12 transz wsparcia pomostowego).

Więcej o organizacji bloku szkoleniowo-doradczego i procedurze oceniania biznesplanów znajdzie się w regulaminach poniżej.

 

ROZLICZENIE DOTACJI I WSPARCIA POMOSTOWEGO – kliknij tutaj.

 

REGULAMINY:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Innowacyjny Biznes (pdf)

Załącznik 1 – BIZNESPLAN – INNOWACYJNY BIZNES (.docx – wersja edytowalna)

Załącznik 2 – karta oceny formalnej BP – INNOWACYJNY BIZNES (.docx)

Załącznik nr 3 – karta oceny merytorycznej BP – INNOWACYJNY BIZNES (.docx)

Umowa INNOWACYJNY BIZNES (pdf)

 

Zapoznaj się również z regulaminem bloku szkoleniowo-doradczego (pdf):

REGULAMIN BLOKU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO – Innowacyjny Biznes

UWAGA!

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 obowiązuje ścisły reżim sanitarny na zajęciach szkoleniowych, w tym używanie maseczek bądź przyłbic, dezynfekcja rąk, dezynfekcja i wietrzenie sal w trakcie i po zajęciach, przestrzeganie dystansu społecznego itp. Prosimy o uszanowanie powyższych zasad oraz zachowanie zdrowego rozsądku podczas szkoleń.

 


 

Od dnia 1 lipca zmienił się adres siedziby Realizatora projektu, co zostało już ujęte w we wzorze umowy.

Biuro projektu bez zmiany: ul. Tymienieckiego 3, pokój 9, Łódź.

W dniu 21.08.2020 lekko zmodyfikowano regulamin bloku szkoleniowo-doradczego, dostosowując go do sytuacji epidemiologicznej. Wprowadzono również zapisek o dobrowolnym udziale w bloku szkoleniowo-doradczym.

 

Skip to content