Menu Zamknij

Ocena merytoryczna formularzy – I edycja „Innowacyjny biznes II”

dotacje województwo łódzkie

 

Informujemy, że zgodnie z regulaminem rekrutacji (§8 ust. 12) publikujemy listę po ocenie merytorycznej.

Lista ta zawiera sumaryczną punktację z poprzedniego etapu rekrutacji (ocenę formalną – za przynależność do określonych grup priorytetowych) oraz dodano nową punktację (z trzech kryteriów oceny merytorycznej).

Lista została wstępnie posegregowana wg łącznej liczby punktów.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji (§8 ust. 11), do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowy z doradcą zawodowym – przechodzą wszystkie osoby, które uzyskały po minimum 30 punktów zarówno z części Pomysł na biznes, jak i z części Kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności w kontekście planowanej działalności gospodarczej, a także minimum 70 punktów z oceny merytorycznej (łącznie). Do dalszego etapu nie przechodzą zatem formularze, które zajęły miejsca („Lp.”): 46, 47 i 48 – czyli formularze o numerach: 12, 7 i 20.

Przypominamy również, że odwołania możliwe są dopiero na koniec etapu rekrutacji (por. §8 ust. 13-14 regulaminu rekrutacji).

 

Lista po ocenie formalnej i merytorycznej

(łączna maksymalna liczba punktów do zdobycia po tych etapach to 140; por. §8 ust. 10 regulaminu rekrutacji):

OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA – I EDYCJA

 

Oczywiście kolejność na listach może ulec jeszcze znacznym zmianom (czytaj dalej).


 

Zgodnie z możliwością, jaką daje §12 ust. 2 regulaminu, Realizator Projektu całkowicie odchodzi od podziału na płeć. Wszystkie listy będą zatem bez uwzględniania tego podziału, na zasadzie listy łącznej (kobiety i mężczyźni razem). Ze względu na kryteria rekrutacji, odejście to jest całkowicie uzasadnione oraz sprawiedliwe względem wszystkich uczestników; zachowana jest jednocześnie równość szans kobiet i mężczyzn.

 


 

W kolejnym etapie rekrutacji (badanie predyspozycji przez doradcę zawodowego; por. §9 regulaminu rekrutacji) do zdobycia jest łącznie 50 punktów. Oceny te mogą zmienić jeszcze w dużym stopniu kolejność na listach docelowych. Proszę pamiętać również, że warto „walczyć” o jak najwyższe miejsce, nawet jeśli byłoby ono poza listą (miejsce rezerwowe), gdyż w przypadku rezygnacji z projektu, brane są pod uwagę kolejne osoby z listy rezerwowej!

Na rozmowy z doradcami zawodowymi będziemy umawiać telefonicznie. Prosimy o oczekiwanie na kontakt z biura projektu.

W dniu 10.06.2021 wykonano już część połączeń telefonicznych. Rozmowy będą umawiane także w kolejnych dniach.

Rozmowy przewidziane są w terminie: 11 czerwca do 16 czerwca 2021. Odbędą się przy ul. Tymienieckiego 3 w Łodzi (nr lokalu podany będzie podczas rozmowy telefonicznej).

Ze względów sanitarno-epidemiologicznych prosimy: zabrać własną maseczkę (spotkanie jest w budynku, miejscu publicznym – nadal obowiązują maski ochronne!) oraz własny długopis. Niezwykle ważne jest, abyście Państwo dostarczyli oryginał zaświadczenia z ZUS, czy z PUP, który był wysyłany jako skan/zdjęcie wraz z formularzem rekrutacyjnym.

Prosimy również zabrać dokumenty wskazane w formularzu rekrutacyjnym, które przedstawione zostały w formularzu, typu: świadectwa pracy, dyplomy, świadectwa ukończenia szkół etc; słowem: wszystko to, co potwierdza wpisane kwalifikacje i kompetencje, doświadczenie i wykształcenie, które jest istotne dla planowanej działalności. Dokumenty te jedynie do wglądu. Prosimy pamiętać również o dokumencie tożsamości (również do wglądu).

Na spotkaniu oraz ogólnie – w budynku Łódź Art Center, Partnera Projektu, odpowiedzialnego za rekrutację – prosimy zachowywać odpowiedni dystans społeczny. Spotkanie z doradcą będzie odbywać się w pokoju, w którym będą tylko dwie osoby (doradca i kandydat). Prosimy o nieniwelowanie ustalonego dystansu od doradcy. Po wejściu do pokoju prosimy o dezynfekcję rąk środkiem, który przygotujemy. Prosimy również o przybycie punktualne.

Wszystko w trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników. Dlatego liczymy na zrozumienie i uszanowanie wskazanych zasad.

Skip to content