Menu Zamknij

Ocena formalna – I edycja „Innowacyjny biznes II”

dotacje województwo łódzkie

Informujemy, że zgodnie z regulaminem rekrutacji (§7 ust. 18), zamieszczamy listę kandydatów projektu, którzy przeszli pozytywnie ocenę formalnąw ramach I edycji projektu „Innowacyjny biznes”.

Lista znajduje się poniżej.

Każdy kandydat, który przesłał formularz, otrzymał w odpowiedzi swój numer, a także liczbę przyznanych punktów (priorytetowych). W kilku przypadkach wymagane było doprecyzowanie oceny formalnej (szczególnie: gdy zabrakło informacji dot. orzeczenia o niepełnosprawności lub gdy znaleziono inne drobne uchybienia, czy braki, które wymagały doprecyzowania).

Prosimy o sprawdzenie, czy wszyscy kandydaci otrzymali swój numer formularza (niekiedy e-mail z biura projektu mógł znaleźć się w folderze „SPAM”).

W poniższej liście z oceną formalną, uporządkowaną wg numerów formularzy, znalazły się (po kolei):

  • nadany numer formularza (łamany przez I – oznaczające I edycję w projekcie „Innowacyjny biznes II”);
  • punkty dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności.
nr form./I

Osoby z niepełnosprawnością

(0 lub 20 pkt)

10
20
30
40
50
60
70
80
920
100
110
120
130
140
150
160
170
180
1920
200
210
220
230
2420
250
2620
270
280
290
300
310
320
330
340
350
3620
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480

UZASADNIENIE DOT. TRWANIA NABORU:

W dniu 27 maja rozpoczęto nabór do I edycji. W tym dniu wpłynęło 56 formularzy rekrutacyjnych, ale biuro projektu nadało numerację jedynie formularzom, które przeszły ocenę formalną pozytywną. Ocena formalna wykonywana była na bieżąco (27 i 28 maja) – od razu sprawdzano wymogi formalne i nadawano numer. Po wpłynięciu dokładnie 48 formularzy pozytywnie ocenionych formalnie, zamknięto nabór do I edycji, uruchamiając automatycznie nabór do II edycji (wystartował w dniu 28 maja).

Nie nadano numerów 8 formularzom, które wpłynęły tego dnia, a nie spełniły wymogów formalnych.

Nadawano numery formularzom warunkowo dopuszczonym, jeśli warunkiem dopuszczenia było wysłanie potwierdzenia statusu na rynku pracy w ciągu 3 dni roboczych od poinformowania.

Informujemy, że ocena merytoryczna (opisana w §8 regulaminu rekrutacji) jest jeszcze w toku. Poinformujemy o kolejnych etapach rekrutacji.

Przewidujemy, że rozmowy z doradcą zawodowym (etap opisany w §9 regulaminu rekrutacji) zacznie się w dniu 10 lub 11 czerwca.

Zapraszać będziemy telefonicznie z dwu- lub trzydniowym wyprzedzeniem.

Szkolenia dla I edycji rozpoczną się najprawdopodobniej z początkiem lipca 2021 – ale dokładną datę wskażemy niebawem (zależna jest też od akceptacji list przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi).

Skip to content