Menu Zamknij

Ocena formalna – II edycja „Innowacyjny biznes II”

dotacje województwo łódzkie

 

Informujemy, że zgodnie z regulaminem rekrutacji (§7 ust. 18), zamieszczamy listę kandydatów projektu, którzy przeszli pozytywnie ocenę formalną w ramach II edycji projektu „Innowacyjny biznes II”.

Lista znajduje się poniżej.

Każdy kandydat, który przesłał formularz, otrzymał w odpowiedzi swój numer, a także liczbę przyznanych punktów (priorytetowych). W kilku przypadkach wymagane było doprecyzowanie oceny formalnej (szczególnie: gdy zabrakło informacji dot. orzeczenia o niepełnosprawności lub gdy znaleziono inne drobne uchybienia, czy braki, które wymagały doprecyzowania).

Prosimy o sprawdzenie, czy wszyscy kandydaci otrzymali swój numer formularza (niekiedy e-mail z biura projektu mógł znaleźć się w folderze „SPAM”).

W poniższej liście z oceną formalną, uporządkowaną wg numerów formularzy, znalazły się (po kolei):

  • nadany numer formularza (łamany przez II – oznaczające II edycję w projekcie „Innowacyjny biznes II”);
  • punkty dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności.

 

nr form./IIpunkty za niepełnosprawność (0 lub 20) / inne uwagi
120
20
30
40
50
60
720
80
90
100
110
120
130
140
15nie dosłano zaświadczenia z PUP/ZUS
160
170
180
190
20rezygnacja
210
220
230
2420
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
4020
410
420
430
440
450
460
470
480
49nie dosłano zaświadczenia z PUP/ZUS

 

W przypadku braku dosłania zaświadczeń z PUP/ZUS w określonym w regulaminie terminach, przyznano ocenę negatywną, nadając jednocześnie numer formularza.

 

UZASADNIENIE DOT. TRWANIA NABORU:

W dniu 28 maja rozpoczęto nabór do II edycji, jako kontynuację naboru otwartego dzień wcześniej (kiedy zamknięto nabór w I edycji). Biuro projektu nadało numerację jedynie formularzom, które przeszły ocenę formalną pozytywną. Ocena formalna wykonywana była na bieżąco – od razu sprawdzano wymogi formalne i nadawano numer.

W ciągu 10 dni roboczych wpłynęło za mało formularzy, więc wydłużono nabór do osiągnięcia liczby 48 formularzy rekrutacyjnych.

Po wpłynięciu dokładnie 48 formularzy pozytywnie ocenionych formalnie, zdecydowano się zamknąć nabór do końca dnia roboczego. W tym czasie wpłynął jeszcze jeden, ostatni 49. formularz rekrutacyjny. Nabór ostatecznie zamknięto w dniu 5 lipca.

Nie nadawano numerów formularzom, które nie spełniły wymogów formalnych.

Nadawano numery formularzom warunkowo dopuszczonym, jeśli warunkiem dopuszczenia było wysłanie potwierdzenia statusu na rynku pracy w ciągu 3 dni roboczych od poinformowania. W przypadku braku dosłania tego zaświadczenia, ocena zmieniona była na negatywną.

Skip to content