Menu Zamknij

Ocena biznesplanów przed odwołaniami – edycja III

dotacje województwo łódzkie

Poniżej prezentujemy wyniki po ocenie biznesplanów (przed odwołaniami). Plik PDF:

Ocena biznesplanów (przed odwołaniami) – edycja III

 

Lista została utworzona poprzez wykorzystanie numerów biznesplanów (wg kolejności ich składania w biurze projektu czy mailowo), a nie wg numerów formularzy rekrutacyjnych (którą to numeracją posługiwaliśmy się do tej pory).

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków, rekomendację do wsparcia finansowego uzyskały już pierwsze 22 osoby. W wyniku procedury odwoławczej, wsparcie uzyskają kolejne 4 osoby (w tej chwili kolor żółty, miejsca rezerwowe tzw. „wakatowe” – jednak kolejność osób poniżej 22. miejsca może się zmienić po procedurze odwowałczej).

O kolejności na liście – zgodnie z regulaminem – decydowała średnia liczba wszystkich punktów (od obu oceniających).

W przypadku tej samej liczby punktów decydowała punktacja z I kryterium. W przypadku ponownego remisu, decydowała następnie punktacja z II kryterium. W przypadku jeszcze kolejnego remisu, decydowała kolejność złożenia biznesplanu. Dodano zatem do zestawienia kolumny ze średnią ocen dot. tych dwóch pierwszych kryteriów.

Procedura odwoławcza będzie trwała 3 dni robocze – od 10 listopada do 15 listopada (do poniedziałku, do godziny 15.59).

Poniżej znajdują się informacje dotyczące odwołania. Uczestnicy z listy rezerwowej dostaną swoje karty ocen mailowo (będą wysyłane pocztą elektroniczną). Prosimy cierpliwie oczekiwać na wiadomość.

 


 

ODWOŁANIA

 

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków, uczestnikowi znajdującemu się na liście rezerwowej przysługuje prawo wniesienia odwołania (por. §7  regulaminu).

Odwołanie powinno być być dobrze uzasadnione i uargumentowane. Należy wskazać, z którą oceną Uczestnik się nie zgadza.

Odwołanie może zostać odrzucone, jeśli nie jest zasadne.

Ponowna ocena zostanie przeprowadzona przez innego członka Komisji.

Obowiązuje zasada, że z pary dwóch ocen, ocena słabsza zostanie zastąpiona nową oceną. Druga ocena zostaje bez zmian.

Jedynym dokumentem przekazanym do dalszej oceny, w przypadku odwołania od oceny będzie złożony uprzednio biznesplan; żadne dodatkowe uzasadnienia nie będą brane pod uwagę. Dlatego w odwołaniu należy wskazać (najlepiej zacytować) konkretne zapisy z karty oceny biznesplanu, a nie koncentrować się na np. dopisywaniu nowych argumentów, których nie było pierwotnie.

Na złożenie odwołania Uczestnik ma 3 dni robocze od opublikowania list. Oznacza to, że pierwszym dniem roboczym jest środa, 10.11.2021, a ostatnim dniem roboczym na złożenie odwołania jest poniedziałek, 15.11.2021, przed godziną 16:00.

UWAGA! W dniu 12.11.2021 (piątek) biuro jest zamknięte – w tym dniu możliwe będzie składanie odwołań jedynie w sposób mailowy! Co oczywiste też, nie pracujemy w Święto Niepodległości ani w weekendy.

Prosimy o jak najszybsze składanie odwołań, co pozwoli sprawniej przeprowadzić całą procedurę. A w przypadku wadliwie napisanych odwołań, biuro projektu umożliwi ich poprawę i złożenie ponownie, jeśli oczywiście wystarczy na to czasu.

Przyjmujemy odwołania w biurze (w dniach 10 oraz 15 listopada) lub w sposób mailowy (od 10 do 15 listopada, w tym w dni wolne od pracy). Odwołanie można wysłać drogą mailową na adres: dotacje@innowacyjnybiznes.eu.

Biuro projektu będzie wysyłać karty ocen. Jeśli mail z biura projektu nie dojdzie do godziny 18.00 w dniu 09.11.2021, prosimy o wiadomość na adres: dotacje@innowacyjnybiznes.eu. Prosimy koniecznie zapoznać się z przesłanymi kartami ocen, bo odwołanie polega na wskazaniu możliwych błędów, które się tam znajdują (o ile taka sytuacja ma miejsce). Bardzo istotne jest dobre wyargumentowanie odwołania, co umożliwi uznanie odwołania za skuteczne. Słabo umotywowane odwołania mogą zostać bowiem odrzucone.

Wzór odwołania, które można załączyć jako załącznik do maila:

ODWOŁANIE INNOWACYJNY BIZNES II

 

Wzór odwołania do wysłania bezpośrednio w treści maila jest natomiast poniżej (jest to druga możliwa ścieżka wysłania odwołania, bez konieczności załączania załącznika). W tytule maila prosimy napisać:

ODWOŁANIE OD OCENY BIZNESPLANU

 

Treść maila:


Szanowni Państwo,

Na podstawie zapisów regulaminu przyznawania środków, odwołuję się od oceny, którą uzyskałem/am w procesie oceny biznesplanu i proszę o dopuszczenie do ponownej oceny biznesplanu przez członka Komisji Oceny Biznesplanów, który nie brał udziału w ocenie pierwotnej.

Zostałem/am poinformowany, że nowa ocena zastąpi ocenę poprzedniego oceniającego (gorszą z dwóch), jeśli zostanie poprawiony wynik. Druga ocena pozostaje bez zmian. Suma punktów z dwóch ocen decydować będzie o pozycji na liście.

UZASADNIENIE

(prosimy o dobrze wyargumentowane uzasadnienie, zawierające odwołania do oceny, z którą Uczestnik się nie zgadza/uważa, że oceniający popełnili błąd)

 

 

 

Z wyrazami szacunku,

Imię i nazwisko Uczestnika

 

Skip to content