Menu Zamknij

Lista po ocenie merytorycznej – II edycja projektu

 

Informujemy, że zgodnie z regulaminem rekrutacji (§8 ust. 12) publikujemy listę po ocenie merytorycznej.

Lista ta zawiera sumaryczną punktację z poprzedniego etapu rekrutacji (ocenę formalną – za przynależność do określonych grup priorytetowych) oraz dodano nową punktację (z trzech kryteriów oceny merytorycznej).

Lista została wstępnie posegregowana wg łącznej liczby punktów.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji (§8 ust. 11), do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowy z doradcą zawodowym – przechodzą wszystkie osoby, które uzyskały po minimum 30 punktów zarówno z części Pomysł na biznes, jak i z części Kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności w kontekście planowanej działalności gospodarczej, a także minimum 70 punktów z oceny merytorycznej (łącznie). Do dalszego etapu nie przechodzą zatem formularze, które zajęły miejsca („Lp.”): 75-77 – czyli formularze o numerach: 17, 57 i 58.

Przypominamy również, że odwołania możliwe są dopiero na koniec etapu rekrutacji (por. §8 ust. 13-14 regulaminu rekrutacji).

 

Lista po ocenie formalnej i merytorycznej

(łączna maksymalna liczba punktów do zdobycia po tych etapach to 170; por. §8 ust. 10 regulaminu rekrutacji):

Innowacyjny biznes – II edycja – ocena formalna i merytoryczna

 

Zgodnie z możliwością, jaką daje §12 ust. 2 regulaminu, Realizator Projektu całkowicie odchodzi od podziału na płeć. Wszystkie listy będą zatem bez uwzględniania tego podziału, na zasadzie listy łącznej (kobiety i mężczyźni razem). Ze względu na skomplikowane kryteria rekrutacji, odejście to jest całkowicie uzasadnione oraz sprawiedliwe względem wszystkich uczestników; zachowana jest jednocześnie równość szans kobiet i mężczyzn.

Rozmowy z doradcami są realizowane, zapraszamy uczestników telefonicznie. Rozpiska i informacje o tym etapie rekrutacji są tutaj.

Skip to content