Menu Zamknij

Lista po ocenie formalnej – II edycja projektu

 

Informujemy, że zgodnie z regulaminem rekrutacji (§7 ust. 18), zamieszczamy listę kandydatów projektu, którzy przeszli pozytywnie ocenę formalnąw ramach I edycji projektu „Innowacyjny biznes”.

Lista znajduje się poniżej.

Ocena formalna – II edycja

 


 

UZASADNIENIE DOT. TRWANIA NABORU:

W okresie zbierania formularzy do II edycji (od 1 do 20 lipca 2020 roku, godz. 15.45) przesłano 82 formularze, które oceniono pozytywnie, z czego 2 osoby zrezygnowały jeszcze w trakcie naboru (stąd decyzja o wydłużeniu do 82 formularzy).

Nie nadawano numeracji formularzom, które przeszły ocenę negatywnie. Nabór został raz wydłużony (w momencie zebrania 70 formularzy), z powodów opisanych w  regulaminie rekrutacji w §6 ust. 10. Wydłużono nabór aż do zebrania 80. formularzy dla mieszkańców jednej z grup powiatów priorytetowych, opisanych w §7 ust. 13 lit b) ww. regulaminu.

Zamknięcie naboru ogłoszono, gdy wpłynął 82. formularz rekrutacyjny, gdyż dwie osoby w międzyczasie złożyły rezygnacje.

 


 

LISTA Z OCENĄ FORMALNĄ:

Każdy kandydat, który przesłał formularz, otrzymał w odpowiedzi swój numer, a także liczbę przyznanych punktów (priorytetowych). W kilku przypadkach wymagane było doprecyzowanie oceny formalnej (szczególnie: gdy zabrakło informacji dot. orzeczenia o niepełnosprawności lub gdy kandydat pomylił powiat zamieszkania).

Prosimy o sprawdzenie, czy wszyscy kandydaci otrzymali swój numer formularza (niekiedy e-mail z biura projektu mógł znaleźć się w folderze „SPAM”).

W poniższej liście z oceną formalną, uporządkowaną wg numerów formularzy, znalazły się (po kolei):

  • nadany numer formularza;
  • punkty dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności;
  • punkty dla mieszkańców grupy powiatów A i B, wg §7 ust. 13 regulaminu rekrutacji;
  • zerojedynkowe wskazanie mieszkańców dwóch priorytetowych grup powiatów, z których uzyskane muszą być dwie pule po 60% uczestników projektu (por. §11 ust. 7) – w przypadku mieszkańców z powiatów bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, opoczyńskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, poddębickiego, radomszczańskiego, rawskiego, sieradzkiego, skierniewickiego, tomaszowskiego, wieluńskiego i wieruszowskiego już teraz informujemy, że zmuszeni będziemy przyjąć minimum 35 takich osób (gdyż w I edycji liczba mieszkańców tych powiatów wynosiła 25, a minimum to 60 dla obu edycji).
  • zerojedynkowe wskazanie mężczyzn, którzy nie spełniają żadnego dodatkowego warunku kwalifikowalności (por. zapisy w regulaminie rekrutacji w §3 ust. 1 pkt 6) – takich mężczyzn przyjętych do udziału w projekcie może być maksymalnie 20% liczby osób bezrobotnych w projekcie – por. §11 ust. 6 regulaminu rekrutacji);
  • liczba punktów priorytetowych (z oceny formalnej) razem – por. §7 ust. 14 regulaminu rekrutacji.

 

Informujemy, że ocena merytoryczna (opisana w §8 regulaminu rekrutacji) jest jeszcze w toku. Poinformujemy o kolejnych etapach rekrutacji. Przewidywany czas zakończenia oceny merytorycznej to 28-31 lipca, ale możliwa jest publikacja listy cząstkowej i zapraszanie na rozmowy z doradcami zawodowymi już w przyszłym tygodniu, tj. od 27-29 lipca.

 

Skip to content