Menu Zamknij

Lista po ocenie merytorycznej – I edycja projektu

 

Informujemy, że zgodnie z regulaminem rekrutacji (§8 ust. 12) publikujemy listę po ocenie merytorycznej.

Lista ta zawiera sumaryczną punktację z poprzedniego etapu rekrutacji (ocenę formalną – za przynależność do określonych grup priorytetowych) oraz dodano nową punktację (z trzech kryteriów oceny merytorycznej).

Lista została wstępnie posegregowana wg łącznej liczby punktów.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji (§8 ust. 11), do kolejnego etapu rekrutacji – rozmowy z doradcą zawodowym – przechodzą wszystkie osoby, które uzyskały po minimum 30 punktów zarówno z części Pomysł na biznes, jak i z części Kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności w kontekście planowanej działalności gospodarczej, a także minimum 70 punktów z oceny merytorycznej (łącznie). Do dalszego etapu nie przechodzą zatem formularze, które zajęły miejsca („Lp.”): 80 i 82-86 – czyli formularze o numerach: 47, 82, 40, 9, 32 i 33.

Przypominamy również, że odwołania możliwe są dopiero na koniec etapu rekrutacji (por. §8 ust. 13-14 regulaminu rekrutacji).

 

Lista po ocenie formalnej i merytorycznej

(łączna maksymalna liczba punktów do zdobycia po tych etapach to 170; por. §8 ust. 10 regulaminu rekrutacji):

Ocena formalna i merytoryczna – Innowacyjny biznes – I edycja

 

Zgodnie z możliwością, jaką daje §12 ust. 2 regulaminu, Realizator Projektu całkowicie odchodzi od podziału na płeć. Wszystkie listy będą zatem bez uwzględniania tego podziału, na zasadzie listy łącznej (kobiety i mężczyźni razem). Ze względu na skomplikowane kryteria rekrutacji, odejście to jest całkowicie uzasadnione oraz sprawiedliwe względem wszystkich uczestników; zachowana jest jednocześnie równość szans kobiet i mężczyzn.

Obecnie, wśród pierwszych 50. osób jest: 32 mieszkańców grupy powiatów określonej w §11 ust. 7 lit a) oraz 27 osób z grupy powiatów określonej w lit b). Jest to możliwe, gdyż 18 osób jest mieszkańcami powiatów, które są w obu grupach [por. GRUPA B opisana w §7 ust. 13 lit b)]. Oznacza to zwiększenie szans mieszkańców powiatów spoza grup priorytetowych (miast na prawach powiatu, tj. Łodzi, Skierniewic oraz Piotrkowa Trybunalskiego), którzy mają wysoką punktację z oceny merytorycznej i którzy osiągną bardzo dobrą punktację w ramach kolejnego etapu rekrutacji. Oczywiście kolejność na listach może ulec jeszcze znacznym zmianom (czytaj dalej).

Przypominamy, że minimum 60% osób muszą stanowić mieszkańcy obu grup powiatów wskazanych w §11 ust. 7, jednak możliwe są pewne przesunięcia między edycjami.


W kolejnym etapie rekrutacji (badanie predyspozycji przez doradcę zawodowego; por. §9 regulaminu rekrutacji) do zdobycia jest łącznie 50 punktów. Oceny te mogą zmienić jeszcze w dużym stopniu kolejność na listach docelowych. Proszę pamiętać również, że warto „walczyć” o jak najwyższe miejsce, nawet jeśli byłoby ono poza listą (miejsce rezerwowe), gdyż w przypadku rezygnacji z projektu, brane są pod uwagę kolejne osoby z listy rezerwowej!

Na rozmowy z doradcami zawodowymi będziemy umawiać telefonicznie. Prosimy o oczekiwanie na kontakt z biura projektu. Rozmowy będą umawiane jeszcze dzisiaj (tj. 3.06.2020) oraz w kolejnych dniach.

Rozmowy przewidziane są w terminie: 4-9 czerwca 2020 roku. Odbędą się przy ul. Tymienieckiego 3 w Łodzi – budynek z czerwonej cegły po prawej od bramy (nr lokalu podany będzie podczas rozmowy telefonicznej).

Ze względów sanitarno-epidemiologicznych prosimy: zabrać własną maseczkę (spotkanie jest w budynku, miejscu publicznym) oraz własny długopis.

Prosimy również zabrać dokumenty wskazane w formularzu rekrutacyjnym, które przedstawione zostały w formularzu, typu: świadectwa pracy, dyplomy, świadectwa ukończenia szkół etc; słowem: wszystko to, co potwierdza wpisane kwalifikacje i kompetencje, doświadczenie i wykształcenie, które jest istotne dla planowanej działalności. Dokumenty te jedynie do wglądu. Prosimy pamiętać również o dokumencie tożsamości (również do wglądu).

Na spotkaniu oraz ogólnie – w budynku Łódź Art Center, Partnera Projektu, odpowiedzialnego za rekrutację – prosimy zachowywać odpowiedni dystans społeczny. Spotkanie z doradcą będzie odbywać się w pokoju, w którym będą tylko dwie osoby (doradca i kandydat). Prosimy o nie niwelowanie ustalonego dystansu od doradcy. Po wejściu do pokoju prosimy o dezynfekcję rąk środkiem, który przygotujemy. Prosimy również o przybycie punktualne.

Wszystko w trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników. Dlatego liczymy na zrozumienie i uszanowanie wskazanych zasad.

 

Skip to content