Menu Zamknij

Większe wsparcie pomostowe w projekcie „Innowacyjny biznes” (I)

dotacje województwo łódzkie

 

Informujemy, że mamy możliwość nieznacznego zwiększenia wsparcia pomostowego w ramach projektu „Innowacyjny biznes” (I). Do rozdysponowania między dotychczasowych beneficjentów pomocy jest pula ponad 30 tysięcy złotych. Zwiększenie wsparcia będzie miało formę jednorazowej dopłaty lub zostanie podzielona na pozostałe do wypłaty transze wsparcia pomostowego.

Wydatkowanie zwiększonego wsparcia musi nastąpić w terminach określonych w umowie. Zwiększenie wsparcia polegać będzie na aneksowaniu dotychczasowej umowy. Wystawiona zostanie korekta do zaświadczenia de minimis.

 

Aby wnioskować o wsparcie należy wypełnić niniejszy wniosek, podpisać i zeskanować oraz wysłać do biura projektu mailowo (biuro@innowacyjnybiznes.eu) lub pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście.

Należy przedstawić swoją sytuację i udowodnić, że wsparcie jest wymagane.

Należy również wskazać na jaką istniejącą już kategorię kosztów wsparcie zostanie wydatkowane – możliwe jest również ujęcie nowej kategorii kosztów, której nie ujęto w biznesplanie czy w żadnym późniejszym podaniu.

Przy weryfikacji podań brane będzie pod uwagę: uzasadnienie, wydatkowanie przez uczestnika dotychczas wypłaconych transz wsparcia pomostowego, terminowość przesyłania rozliczeń i potwierdzeń przelewów do ZUS (przy czym jednorazowe zapomnienia w powyższej materii nie będą brane pod uwagę).

Prosimy zastanowić się nad potrzebą wnioskowania wsparcia. Osobom, które nie potrzebują większych środków, rekomendujemy nieskładanie wniosku. Umożliwi to zwiększenie puli środków dla pozostałych osób, które są w sytuacji, w której to wsparcie jest niezbędne. Apelujemy zatem o empatię. Nie jest to duża pula w przeliczeniu na wszystkich uczestników, stąd powyższe prośby.

Przyjmujemy wnioski do 30 czerwca 2021 roku.

 

Wniosek o zwiększenie wsparcia pomostowego (.docx)

Wniosek o zwiększenie wsparcia pomostowego (PDF)

Skip to content