Menu Zamknij

Oficjalne wyniki oceny biznesplanów – I edycja

 

Poniżej prezentujemy oficjalne wyniki po ocenie biznesplanów (po przeprowadzonej procedurze odwoławczej) w ramach I edycji projektu „Innowacyjny biznes”

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniu 11 września 2020 roku zaakceptował poniższe listy rankingowe.

Plik PDF:

OCENA BIZNESPLANÓW I EDYCJA

Lista została utworzona poprzez wykorzystanie numerów biznesplanów (wg kolejności ich zgłoszenia).

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków, rekomendację do wsparcia finansowego uzyskało łącznie 40. osób.

Gratulujemy!

 


 

Adnotacje dot. kolejności na liście:

W przypadku tej samej liczby punktów decydowała punktacja z I kryterium. W przypadku ponownego remisu, decydowała następnie punktacja z II kryterium. Dodano kolumny ze średnią ocen dot. tych kryteriów.

Po procedurze odwoławczej do poprzednio wybranych 35. osób doszło 5. najwyżej ocenionych kandydatów. W wyniku procedury odwoławczej słabsza ocena ze średniej zastępowana była oceną lepszą (jeśli takowa była uzyskana w wyniku odwołania). Ponieważ zastępowana była ocena gorsza z dwóch (i tylko w przypadku poprawienia oceny), stąd większość osób odwołujących się nieznacznie poprawiło swoje wyniki, a w przypadku większej rozbieżności ocen od dwóch oceniających, niektórym udało się poprawić swoją pozycję w większym stopniu.

 

Skip to content