Menu Zamknij

Informacja o wydłużeniu naboru w II edycji projektu „Innowacyjny biznes II”

dotacje województwo łódzkie

Zgodnie z regulaminem rekrutacji (§6 ust. 3 lit. b.) nabór do II edycji trwać winien przez 10 dni roboczych lub do zebrania 48 formularzy.

Nabór rozpoczął się w dniu 28.05.2021, więc 10. dniem roboczym jest 14.06.2021. Ze względu jednak na dość niską liczbę przyjętych formularzy, które wpłynęły do 11.05.2021, Kierownik projektu zadecydował o wydłużeniu naboru do zebrania 48 formularzy.

Decyzja jest zgodna z założeniami regulaminu rekrutacji – por. §6 ust. 13:

„W przypadku niedostatecznej liczby zgłoszeń w terminie 10. dni roboczych od rozpoczęcia procesu rekrutacji w ramach każdej z edycji, czas naboru zostanie przedłużony (lub wznowiony), do osiągnięcia liczby minimum 48. złożonych formularzy. Decyzję o przedłużeniu czasu przyjmowania zgłoszeń do udziału w projekcie podejmuje kierownik projektu na podstawie liczby formularzy, które wpłynęły przez 10 dni roboczych trwania rekrutacji do danej edycji”.

 

Zachęcamy do składania formularzy w ramach projektu!

Więcej informacji: REKRUTACJA

 

Skip to content